Mathematisch vorm-systeem

  Een uitgepuurde vorm zoals een vierkant, een cirkel of een driehoek heeft voor de mens steeds iets transcendent gehad. Deze uitpuring is namelijk het resultaat van het menselijk    handelen en denken .Deze vormen hebben een geschiedenis die het 'vluchtige nu' ruim  overstijgt. Het nadenken over deze 'pure' vormen is één van de manieren waarop onze  menselijke traditie in gevoeligheid tot uiting komt. Het is een proces van verdieping, gegroeid  vanuit praktische beslommeringen zoals de bouwkunde, waar elke civilisatie mee te maken heeft gehad had. Overal heeft deze evolutie geleid tot een op zich zelf staande discipline, de meetkunde, die  tot  op de dag van vandaag de instrumenten aanlevert voor een beter verstaan van onze  omgeving.  Zo blijken groeifenomenen uit de natuur zoals schelpen en bloemen ,perfect samen  te vallen  met puur door de ratio opgebouwde wiskundige wetmatigheden. Dit hoeft niet te  verbazen. De  wiskunde blijft immers  als meest vooruitgeschoven-avant-garde-taal, ook een menselijk product en geeft zo één van de meest 'diepe' inzichten aan al wat is.

Bestel onze diensten

Laat uw gegevens achter en wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.